Beddenschuifplan: een complexe 3D-puzzel

Mozaïek, medewerkerstijdschrift Atrium MC, december 2012

Tot nu toe kon de renovatie van een Heerlense verpleegafdeling nog worden gezien als een relatief eenvoudige tweedimensionale puzzel. Er werd ‘gewoon’ een complete afdeling met al het bijbehorende personeel tijdelijk ergens anders gehuisvest. Wat de komende tijd staat te gebeuren lijkt meer op een complexe 3D-puzzel. In het ‘beddenschuifplan’ worden stukjes van bestaande afdelingen afgesplitst en ergens anders ondergebracht, inclusief medewerkers, terwijl er onderweg ook nog een aantal bedden ‘geschrapt’ wordt. De verpleegafdeling Orthopedie gaf in het eerste weekend van december het informele startschot voor de operatie.

Nieuwe wet ook belangrijk voor ú!

Nieuwsbrief voor klanten Pentasz Mergelland (sociale dienst 5 gemeentes), juli 2011

Niet iedereen die een uitkering heeft, valt onder dezelfde wetten. De wet waaronder u valt, bepaalt de rechten en plichten die u heeft. De regering wil dat veranderen, en werkt daarom aan een nieuwe wet: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, en nu nog onder de Wet sociale werkvoorziening, Wet Wajong, de Wet werk en bijstand of Wet investeren jongeren valt, krijgt hiermee te maken. U dus ook.