Beddenschuifplan: een complexe 3D-puzzel

Mozaïek, medewerkerstijdschrift Atrium MC, december 2012

Tot nu toe kon de renovatie van een Heerlense verpleegafdeling nog worden gezien als een relatief eenvoudige tweedimensionale puzzel. Er werd ‘gewoon’ een complete afdeling met al het bijbehorende personeel tijdelijk ergens anders gehuisvest. Wat de komende tijd staat te gebeuren lijkt meer op een complexe 3D-puzzel. In het ‘beddenschuifplan’ worden stukjes van bestaande afdelingen afgesplitst en ergens anders ondergebracht, inclusief medewerkers, terwijl er onderweg ook nog een aantal bedden ‘geschrapt’ wordt. De verpleegafdeling Orthopedie gaf in het eerste weekend van december het informele startschot voor de operatie.


De vierde, vijfde en zesde etage leegmaken voor renovatie én 26 bedden reduceren. Dat zijn twee belangrijke doelen van het beddenschuifplan. Minder bedden vanwege de steeds kortere ligduur en drie afdelingen leeg zodat er twee tegelijk gerenoveerd kunnen worden. En dat laatste is weer nodig omdat op 1 februari 2015 de PAAZ terugverhuist van Mondriaan naar de zevende etage van het ziekenhuis. Er moet dus vaart achter de renovatie gezet worden.

Puzzel
In een soort masterplan is vastgelegd waar welk specialisme uiteindelijk gehuisvest wordt. Medewerkers zijn gekoppeld aan een specialisme en ‘schuiven’ met de bedden mee. Zo komen MDL en Cardiologie uiteindelijk bij elkaar op etage 6. MDL zit nu nog samen met Reumatologie op etage 7. Een klein deel van het verpleegkundig team op de 7 zal dus met de Reumatologiebedden meegaan naar etage 8 (in de eindsituatie) en het merendeel gaat mee met de MDL-bedden. Het is slechts een klein stukje van de enorme 3D-puzzel. Al deze verhuisbewegingen gaan plaatsvinden in het derde en vierde weekend van januari.

Consequenties
Begin december verhuisde de Nuchtere Opname Unit van 5 naar 1 West en de verpleegafdeling Orthopedie van afdelingshoofd Lous Slangen van 5 Oost naar de tijdelijke units naast het ziekenhuis. Haar afdeling heeft er zes bedden bij gekregen, voor de patiënten met heupfracturen die nu nog op de elfde etage worden verpleegd. Pas na de verschuivingen in januari, als de bijbehorende medewerkers ook naar de Orthopedie verhuizen, worden deze in gebruik genomen. Lous Slangen: “Voor onze afdeling zijn de personele consequenties beperkt: we krijgen er alleen een paar collega’s bij. En doordat pas vrij laat kon worden bepaald wie dat zijn, is het lastig roosters maken. Maar voor andere medewerkers kunnen de veranderingen ingrijpender zijn.”

Eerste keus
Huub Wind, die de bedrijfsvoering van het beddenschuifplan coördineert: “Alle medewerkers hebben een eerste, tweede en derde keus aan kunnen geven voor waar ze willen werken. We houden zoveel mogelijk rekening met ieders voorkeuren, maar niet iedereen kan natuurlijk op zijn eerste keus terecht. Omdat veel mensen geen tweede of derde keus hebben opgegeven, zal de zorggroepmanager soms moeilijke besluiten moeten nemen.” In het geval van de zes heupfractuurbedden kon pas zes weken voor de verschuiving gezegd worden welke medewerkers naar de Orthopedie verhuisden. Huub Wind: “Dat heeft ook weer te maken met de complexiteit van de hele operatie en het feit dat je zorgvuldig wilt zijn. Er zit zodoende weinig tijd voor medewerkers tussen het te horen krijgen waar ze heen gaan en het daadwerkelijk beginnen.”

Gloednieuw
Zodra wel bekend is wat de toekomst brengt, kunnen afdelingshoofden hun teams erop voorbereiden. Zo lopen collega’s van de Brunssumse verpleegafdeling Orthopedie al mee met hun Heerlense collega’s. Over twee jaar komen zij er immers ook nog bij. Uiteindelijk is de Orthopedie gepland op de derde etage. Een gloednieuwe afdeling, ook in de tijdelijke huisvesting, geeft energie, merkt ook Lous Slangen. “Iedereen heeft meegeholpen met de verhuizing in het weekend. Medewerkers weten dat alles verandert. Verhuizen naar een verbouwde afdeling geeft de mensen energie, wat het makkelijker maakt om de verandering te accepteren. Andere veranderingen baren medewerkers zorgen.” Huub Wind valt bij: “Het is aan afdelingshoofden om hierover met medewerkers, zowel individueel als in groepen, in dialoog te blijven. Tijd en aandacht is het recept voor succes bij veranderingen.”